Język:

Kontakt

Centrum Edukacji Międzykulturowej,
Aleja Wolności 23 (MOK),
33-300 Nowy Sącz

tel: + 48 602 476 108
tel: + 48 608 315 089

e-mail: cempolska@gmail.com

Facebook:
Centrum Edukacji Międzykulturowej

Zarząd CEM

Bożena Kocyk – prezes
Jolanta Kieres – wiceprezes
Joanna Wituszyńska – wiceprezes
Maria Baran – sekretarz
Maria Janisz – skarbnik
Halina Komar – Honorowy Prezes

Kalendarz

maj 2023
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Archiwa

Seminaria szkoleniowe dla reprezentantów Polski
i Niemiec w zakresie rozwijania międzynarodowej współpracy edukacyjnej

Jak daleko zostały osiągnięte cele Europejskiego Planu Rozwoju?

Zagraniczne organizacje partnerskie zaproponowały ważne dla nas, innowacyjne plany nauki. Zostały wypracowane metody pedagogiczne dla różnych grup docelowych. Przedstawiono nowoczesne standardy nauczania z wykorzystaniem serwisu edukacyjnego Moodle. Na pierwszym planie znalazły się innowacje i kreatywność. Pokazano, jak zagwarantować fachowe i językowe kształcenie dla różnych grup celowych.

Cele Europejskiego Planu Rozwoju zostały osiągnięte.

Urzeczywistnienie uczenia się przez całe życie, mobilność edukacyjna, poprawa jakości kształcenia językowego i  fachowego oraz aktywizacja społeczna przyszłych trenerów/lektorów  są efektem tego planu.

Podjęta współpraca z partnerami zagranicznymi będzie kontynuowana przez wiele lat. Zajęcia bezpośrednie w kombinacji z edukacja na odległość dzięki programom IT, powinny zwiększyć krąg odbiorców, szczególnie za granicą. Tak zintegrowana forma kształcenia oferuje szerokie spektrum edukacyjne w wielu dziedzinach. W najbliższej przyszłości będą się coraz bardziej liczyć kompetencje cyfrowe. Uczący się nie będą siedzieć w ławkach do południa, lecz będą korzystać z materiałów edukacyjnych w dowolnym miejscu i czasie. To jest ważne w realizacji idei uczenia się przez całe życie i realizowanych mobilności.

Moduły szkoleniowe zostały przygotowane z uwzględnieniem Europejskich Egzaminów Językowych (KER), tak aby uczący się mogli ocenić swój poziom językowy a prowadzący grupę – ich  postępy w nauce.  Poziom językowy uczestników szkolenia został potwierdzony Świadectwem – Paszportem Językowym EUROPASS wydanym przez Międzynarodową Ligę Nauczycieli Esperanta. W ten sposób oferta szkoleniowa mogła być porównana z europejskimi standardami  a uczestnicy – znając osiągnięty poziom poziom np. B1,B2 – maja motywacje do sięgania wyżej do C1, co jest już obecnie standardowym poziomem dla trenera.  Uczestnicy szkoleń uświadomili sobie,    że poziom opanowania języka i kwalifikacje dodatkowe, są coraz ważniejsze w przyszłym kształtowaniu wielokulturowego krajobrazu edukacyjnego.

Jak zostały one osiągnięte?

Dobrze jest, że udało się nam znaleźć odpowiednich partnerów edukacyjnych oferujących swoje usługi szkoleniowe we właściwym, planowanym  przez nas czasie. Ich doświadczenie pozwoliło na przekazywanie wiedzy na wysokim poziomie, innowacyjne programy edukacyjne naszych partnerów pozwoliły nam stworzyć  świetne podstawy do rozwoju w przyszłości. Stałe refleksje i przemyślenia pobudziły nas do tworzenia nowoczesnego i łatwo dostępnego medium edukacyjnego. Szczególnie ważna jest dla nas  wypracowana różnorodność edukacyjna i pedagogiczna. Kompetentny zespół zatroszczył się w czasie seminariów o wspólne wykorzystanie projektu.  Wprawdzie rola naszych uczestników polegała tylko na obserwacji prowadzenia zajęć, lecz w sferze organizacyjnej  była już omawiana współpraca poprojektowa w celu wdrażania nowej wiedzy. Nasi uczestnicy kursów informowali o wielu nowościach, których nauczyli się w trakcie seminariów treningowych, np. wykłady i praktyczne jednostki lekcyjne na Słowacji i Węgrzech przyczyniły się do poprawy kompetencji  fachowych uczestników kursów. Zagraniczne doświadczenia , użycie nowych technologii w czasie lekcji językowych oraz doradztwo specjalistów IT, były ważnymi elementami zajęć treningowych.  Nowe technologie (IT)  np. platformy lekcyjne w sieci, stały się ważnym punktem wyjściowym dla przyszłego wykorzystania zdobytej poprzez projekt wiedzy  praktycznej.  Np. seminarium węgierskie, zorganizowane przez prestiżową szkołę językową w Budapeszcie, kierowaną przez jednego z autorytetów językowych – Laszlo Szilvasi wprowadziło naszych uczestników  w świat platform językowych, pokazując ich różnorodną przydatność, zachęcając do doświadczeń w tej dziedzinie. Takie spotkania i wielodniowa współpraca z zagranicznymi specjalistami, stworzyły bazę systemu do przyszłej współpracy  organizacyjno/edukacyjnej  na szczeblu międzynarodowym.