Język:

Kontakt

Centrum Edukacji Międzykulturowej,
Aleja Wolności 23 (MOK),
33-300 Nowy Sącz

tel: + 48 602 476 108
tel: + 48 608 315 089

e-mail: cempolska@gmail.com

Facebook:
Centrum Edukacji Międzykulturowej

Zarząd CEM

Bożena Kocyk – prezes
Jolanta Kieres – wiceprezes
Joanna Wituszyńska – wiceprezes
Maria Baran – sekretarz
Maria Janisz – skarbnik
Halina Komar – Honorowy Prezes

Kalendarz

maj 2023
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Archiwa

Podsumowanie projektu – K1

Proszę przedstawić krótkie podsumowanie projektu po jego zakończeniu.

Naszym głównym celem jako fachowej jednostki kształceniowej, jest tworzenie specjalistów – kierowników kursów w ramach edukacji poza formalnej, a w szczególności nauczycieli języka esperanto dla wszystkich grup wiekowych. Dlatego nasze zadanie w tym projekcie polegało na zaopatrzeniu ich w odpowiednie materiały szkoleniowe z różnych dyscyplin i płaszczyzn ich aktywności. Nauczyciele zostali poinformowani o różnych innowacjach metodycznych, dydaktycznych i technicznych, aby móc lepiej przygotować uczestników kursów do wymagań w życiu zawodowym i pogłębić ich wiedzę praktyczną. Przemiany techniczne odbywają się w szybkim tempie i w związku z tym przygotowane muszą być odpowiednie moduły kształcenia np. przez IT. Zaplanowaliśmy w tym projekcie przygotowanie zespołu do prowadzenia rozmaitych kursów ( językowych, kulturoznawczych, artystycznych), z tego udało się pogłębić umiejętności i doświadczenie naszej kadry  instruktorów,  w serii  seminariów dokształceniowych  w 3-ch różnych krajach europejskich. W efekcie,  z  nowymi umiejętnościami i pomysłami, zdobytymi podczas 13 mobilności edukacyjnych, podnieśli oni swój poziom wiedzy technicznej na temat innowacji do wykorzystania w systemie edukacyjnym.  W latach następnych zostanie to przez nich wykorzystane do poprawy oferty szkoleniowej. Treść tej i kolejnej międzynarodowej oferty projektu została/zostanie  udostępniona dla grup uczestników z różnych krajów.

Poprzez trening specjalistów i przez podwyższenie umiejętności zawodowych, mogą oni nowo zdobyte kompetencje szybciej wprowadzać w życie i – dzięki nowym umiejętnościom  – angażować się w nowinki techniczne.  Planowane jest stworzenie i wykorzystanie platformy Moodle dla przyspieszenia tworzenia i dyspozycji materiałów do nauki. Efektem naszych szkoleń jest także plan stworzenia programu kształcenia językowego łączonego (blender) – wcześniejsze przygotowanie uczestników poprzez kurs  online  (na przykład:. kurso.com.br  lub lernu.net ) oraz  pogłębienie umiejętności na kursach stacjonarnych organizowanych przez CEM.  Obecnie trwa proces rozpoznawania w kilku ośrodkach kształceniowych, jakim zainteresowaniem cieszy się nasza propozycja szkoleń łączonych wśród planowanych grup docelowych.  Współczesne pokolenie czerpie korzyści z bogatej oferty edukacyjnej online, lecz CEM działa także w środowisku seniorów, którzy zdecydowanie wolą tradycyjne  kursy stacjonarne, organizowane w warunkach klubowych konwersacji.  Stąd wynikają nasze zadania na przyszłość – zachęcić do modernizacji technicznej programów nie tylko lektorów/trenerów lecz przekonać do niej także starszych uczestników naszych kursów.

Mamy nadzieje, że dzięki mobilnościom ERASMUS+ pokazana została nowa perspektywa dla naszej kadry i stworzone zostały podstawy pod przyszłe zapotrzebowanie  w obszarze kształcenia dorosłych.

A1. Niemcy, październik 2014, TORPEDO  – tradycyjne, międzynarodowe spotkanie pedagogów połączone z seminarium na temat edukacji dorosłych i organizacji/zarządzania lektoratami z wykorzystaniem odpowiednio dobranych metod i narzędzi dydaktycznych. Uczestników – 7.

 A2. Słowacja, listopad 2014, KAEST – trening z warsztatami dot. modernizacji procesu nauczania jak i oceny/pomiaru efektów nauczania. W szczególności podkreślona była rola  normalizacji tych procesów w różnych krajach. Ważnym tematem była archiwizacja zasobów wartościowych materiałów szkoleniowych, cyfryzacja wyczerpanych materiałów  metodycznych dla umożliwienia ich wykorzystania w internecie. Trzech (3) uczestników.

A3. Węgry, kwiecień 2015, KEA – sesja treningowa dot. strategii współpracy międzynarodowej z możliwością konsultacji ze specjalistami poprzez stworzenie sieci internetowej służącej specjalistycznemu kształceniu dorosłych.   Uczestniczyły 3 osoby.

Po tych sesjach treningowych, uczestnicy projektu mogli zacząć wprowadzać nowości w programach kształcenia na bazie uzyskanej wiedzy. Chodzi o proces edukacyjny i i program treningowy oparty na IT i ewentualnie  – odnoszący się do tego system egzaminacyjny. Uczestnicy szkolenia Erasmus zostali poproszeni o stworzenie przeglądu możliwych ofert przedmiotowych i modernizacji IT oraz wyszukanie – częściowo samodzielnie – kilku materiałów zajęciowych. Taki przegląd europejskich ośrodków kształcenia dorosłych wyposażył ich w nową wiedzę, szczególnie ważną dla innowacji. Centrum szkoleniowe mogło dodatkowo udostępnić wiele tematów specjalistycznych jako oferty szkoleniowe.  Zwracano także uwagę, aby metody nauczania były dostosowane do naszych czasów, co podkreślały programy wszystkich realizowanych szkoleń.

Dla polepszenia efektywności materiałów edukacyjnych, zostało zaproponowane użycie różnych narzędzi IT  np. filmy, projekcje wykładów. Na pewno zainteresują się taką ofertą kształcenia uczący się z różnych krajów europejskich i pozaeuropejskich. W ten sposób mogą przyszli studenci online zaoszczędzić koszty przejazdów i noclegów. Taka forma nauki pozwala także na samodzielne kształtowanie rytmu nauki i powtarzanie modułów edukacyjnych na platformie Moodle.

Zrozumieliśmy, że modernizacja naszego centrum kształceniowego jest  potrzebna jako przykład „dobrej praktyki” i może być wskazówka dla innych instytucji do zastosowania także modernizacji.

Poprzez dodatkowe kształcenie na odległość – nasze Centrum Edukacyjne może w przyszłości zdobyć większe uznanie w kraju i na arenie międzynarodowej.