Language:

Kontakto

Centrum Edukacji Międzykulturowej,
Aleja Wolności 23 (MOK),
33-300 Nowy Sącz

tel: + 48 602 476 108
tel: + 48 608 315 089

e-mail: cempolska@gmail.com

Facebook:
wkrótce

Administra Estraro de CEM

Bożena Kocyk – Prezidanto
Jolanta Kieres – Vicprezidanto
Joanna Wituszyńska – Vicprezidanto
Maria Baran – Sekretario
Maria Janisz – Kasisto
Halina Komar – Honora Prezidanto

 

Kalendaro

July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Arkivoj

jubileo

RAPORTETO PRI „ZAMENHOFAJ TAGOJ 14-17.XII.2017 EN NOVA SONĈO”
(parto 1: patronecoj, distingoj…)

Patronoj de „Zamenhofa Tagoj” en Nowy Sącz estis:  Malgrandpoluja Vojevodo, Estro de la Novsonĉa Distrikto kaj Prezidanto de la urbo Nowy  Sącz  (Nova Sonĉo). Jubilea ZAMENHOFA JARO 2017 sub aŭspicioj de UNESCO estis bona okazo por peto de ŝtataj aŭtoritatoj kaj ankaŭ  la loka registaro, por ke ili honorigu niajn longe agantajn kaj  meritajn  esperantistojn per ŝtataj kaj honoraj lokaj distingoj.

Tiel okazis –  proponoj de la  estraro de CIE estis akceptitaj  kaj dum solena inaŭguro de „Zamenhofaj Tagoj” la 15-an de decembro 2017,   aktivuloj de Centro de Internacia Edukado estis distingitaj ,ricevinte eĉ 10 distingojn –  ĉi kaze: 5 ŝtatajn distingojn, kiujn enmanigis al elstaraj aktivuloj, Malgrandpoluja Vojevodo Jozefo Gawron, kiu venis al Nova Sonĉo specjale por tiu ĉi okazintaĵo..

Ŝtataj  Krucoj de la Merito ricevis:

  – orajn  pormeritajn  krucojn      – Jolanta Kieres kaj Halina Komar

  – arĝentajn pormeritajn krucojn –     Eva Tracz  kaj  Bogdan Dembiec

  – bronza pormerita kruco –  Andreo Sochacki

Krom tio oni distingis  per 2 lokaj  distingoj de Estro je Novsonĉa Distrikto „Ora Pomo”  – Danuton Kowalska kaj Eduardon Meler..

Urba Konsilantaro promociis ankaŭ per 3 „Blazonaj Novsonĉaj Egidoj” (Tarcze Herbowe Miasta Nowy Sącz)  membrojn de CIE, motivante tiun ĉi decidon , de merito por  disvastigado de ideo  kaj lingvo de Esperanto inter loka socio kaj promociado de Novsonĉa Tero en Pollando kaj eksterlande. Tiujn ĉi „Blazonojn” ricevis:

Maria Baran,  Halina Komar kaj Alicja  Skalska.

Oficialaj gastoj de ĉi tiu solenaĵo ricevis , krom estimo , ankaŭ simpation de esperantista  socio  – ili  ,ciuj  kun vera interesiĝo  spektis prezentadon pri temo de Esperanto, kaj poste ,kun vidanta plezuro ili priaŭskultis koncerton de esperantaj kanzonoj, prezentita de  multgeneracia grupo „E-Familio”, „Steletoj” kaj „Junaj Voĉoj”.  Ni sentis sin ege honorigitaj per ilia autentika , engaĝiginta partopreno en nia solenaĵo.

Halina Komar

   

 

 

 

 

 

 

Ni invitas al Zamehofa Tagoj en Nowy Sącz 

14 – 17. 12. 2017

Ludwik Zamenhof

plakat. (programo) pdf,     Zaproszenie-s1.(invitilo) pdf,    Zaproszenie-s2.(invitilo) pdf.

 

 

 

La plej juna lingvo de la mondo festas 125 jaran jubileon.

Profesoro Kotarbinski nomis ĝin ,,genia ligo de logiko kaj simpleco”

125jubileusz

En 2012 jaro pasas 125 jaroj  de ekzisto  de Esperanto – la plej juna viva lingvo de la mondo.

Esperanto estas neutrala lingvo interpopola  kreita en 1887a jaro de Ludoviko Zamenhofo.

Oni povas sufiĉe facile lerni ĝin; estas konata en la mondo ( la gazeto ESPERANTO estas abonata en 120 landoj) En Hungarujo  Espertanto estas akceptata kiel ekzamena lingvo en universitato.

La lingvo uzata en interreto, turismo, posedas originalan  literaturon.

Esperanto estas uzata en teatraĵoj, filmoj  kaj muziko. Radiaj stacioj en Brazilujo, Ĉinujo, Kubo kaj Vatikano  regule emisias programojn en Esperanto. Multaj programoj estas en interreto.   Post tiom mallonga tempo de ekzisto ĝi estas en 100 la plej popularaj lingvoj el 6800 en la mondo. En Wikipedio Esperanto troviĝas sur 27 loko pro  nombro da signalvortoj.Oni povas trovi ĝin en Googloj, Skajpo , Firefox, Ubuntu, Facebook.

Esperanto estas uzata en Azio, Afriko. Esperanto  Asocio kunlaboras kun UNO kaj EU. Kreskanta uzo de la lingvo kaŭzas emision de programoj en ĉina televido kaj anoncojn de British Telecom. Brita registaro havas traduistojn de Esperanto. Ne multaj personoj scias, ke Elekta Komitato de Baracko Obamo uzis Esperanton, kio estis postulo  de iu sponsoro  apoganta lian kandidecon.

Esperante parolas de infaneco Susan Polgar –ŝaka ĉampionino, germana ambasadoro Ulrich Brandenburg, Nobelpremiisto Daniel Bovet kaj financisto Georgo Soros.

Dum Ekonomia Forumo en Krinico partumis  Nobelpremiisto Reinhard Selteno el

Bonono. En ĉiu jaro  en diskutoj  interparolas Esperantistoj – profesoroj  el famaj universitatoj.

En 2012 estis profesoro    Dennis Keefe el universitato en Nankino, kiu transdonas al ĉinaj sudentoj  spertojn de universitatoj en Ilinois kaj Jale.(Yale)

Esperanto iĝas pli kaj pli populara en la mondo. Nova  ampleksa intrreta kurso –www.lernu.net notas 125 000 vizitojn tage, kaj Esperanta versio de Wikipedio  havas 400 000 vizitojn tage.

Esperantistoj el Nowy Sącz invitas  je 25  lecionoj  5 minutaj.  Ĉio pri la lingvo, interesa prezentado, estas sur la paĝo SĄDECZANIN. Tio estas nia laboro por la 125jaraa  jubileo de la lingvo: de 2 – 26 julio  la tago kiam estis eldonita la unua libro de Esperanto en Varsovio.

LINGVO INTRNACIA de doktoro Esperanto (pseŭdonomo de L. Zamenhofo)

La tagon de 26 de julio ni festos  en MOK   (Urba Centro  de Kulturo), kie koncertos  junularaj kaj pli aĝaj ensembloj.  Repertuaro estos pola, eŭropa kaj  Esperanta. Ni invitas je kantoj, dancoj,  humoro,  jubilea  torto kaj glaseto da vino!

Urba Centro de Kulturo  

125a  Jubileo ĉe Esperantistoj – festata digne, interese, kore!

Esperantistoj en Nowy Sącz festas sian Tagon de Esperanto en Urba Centro de Kulturo, kie de 50 jaroj agas Klubo de Esperanto. Tie ĉi estas bona loko sub amika patroneco de direktorino Marta Jakubowska kaj personelo..

En la loko oni realigas ne nur statutan agadon: kursojn informadon, sed ankaŭ ĉiujn gravajn eventojn, koncertojn, prelegojn, kongresojn, jubileojn…

Tial ni dankas al Urba Kulturcentro , kiu garantias bonajn kondiĉojn por laboro al nia  urba  Esperanta Socio. La jubilea vespero estis perfekte preparita de Barbara Klimczak.  Belan  duhoran  artistan  programon peparis Irena Górowska. Ŝia sekreto estas kiel dum somera ripoztempo ŝi kompletigis ensemblojn Young Voice, Katharis, Breakdance.

Koncertantoj ravis publikon per kantoj  Esperante, pole,france kaj angle kaj kortuŝa danco de Katharis prezentanta venkon de Bono super Malbono.

Malfacilre estas priskribi tion, kion sur la scenejo montris knaboj el Breakdance kaj inter ili sola talenta knabino. La unuan fojon kantis en Esperanto malgrandaj fratinoj Jadzia kaj Danusia  Kondrackie  – unu el ili klakdancis.

Estraro de la urbo aprecis la jubileon, prezidanto de konsilantaro Jerzy Wituszyński konanta Esperanton mem donis al Halina Komar – prezidantino de Pola Esperanta Asocio belan gravuraĵon kun dediĉo en nomo de Ryszard Nowak prezidanto de la urbo.

Korajn dezirojn, gratulan leteron kaj grandan florbukedon de Unuversitato de Tria Aĝo transdonis estraraninoj  Jadwiga Banach kaj Mariola Piekarska.

Aliaj anoj de la universitato, Esperantistinoj Jolanta Kieres kaj Elżbieta Pachoń  gvidis konkurson pri  Esperanto. Diraĵo, ke ne estas diferenco inter la universitato kaj Esperanta Movado  konfirmas la fakto, ke anoj de ambaŭ organizacioj kunlaboras.  Jolanta Kieresr ricevis dankojn de Asocio ,,Radikoj kaj Flugiloj” el Rdziostovo, kie ŝi  sukcese instruas infanojn en baza lernejo.

Grandan informan rolon  por la jubileo pri Esperanto, movado kaj emisio de 25 lecionoj  – plenumis la urbaj komunikiloj.  Tio estis bela donaco de la gazeto Sądeczanin, pro kio ni kore dankas al  redaktorino  Monika Kowakczyk kaj  Alicja Fałek.

Tiu ĉi informa akcio proksimigis al legantoj Esperanton kaj eble instigis ilin al lernado.Tio okazos  aŭtune dum organizado de kursoj.

En vojevodia radio RDN estis prelego pri ,,Esperanto en katolika eklezio”  (25.o7.2012)Interparolis Jolanta Kieres kaj Ela Pachoń.

26.07.2012 en la 1a  programo de Pola Radio estis interparoloj de diversaj Esperantistoj pri ilia motiveco por agado en la movado. Parolis junuloj el Yong Voice, aĝaj geedzoj el vilaĝo. Pri la ideo de Esperanismo parolis Halina Komar.

Grandajn dankojn al ambaŭ redakcioj!

Semajna senpaga revuo pri aktualaĵoj ,,urbo Nowy  Sącz” eldonata en 15 000 ekzempleroj ankaŭ publikigis la artikolon pri Jubileo de Esperanto, pro kio ni estas dankaj.

DANKOJ POR SPONSOROJ:

Grandiozan kvinetaĝan torton preparis kukejo ,,Szarlotka” de Jan Kożuch.

La torto havis Esperantajn emblemojn kaj simbolojn de la 125a jubileo.

Ĝia bonega gusto kaj turniĝanta konstruaĵo interesigis gastojn.

Vinon oferis prezidantino kaj vicprezidantino de la klubo.

Dankojn  pro agrabla etoso dum Jubilea Koncerto ni direktas al spontana publiko.

ESPERANTO AMIKIGAS – tiu surskribo salutis gastojn sur balustraro en Centro de Kulturo.

Halina Komar – prezidanto de Esperanto-Klubo en Nowy Sącz