Language:

Contact

Centrum Edukacji Międzykulturowej,
Aleja Wolności 23 (MOK),
33-300 Nowy Sącz

tel: + 48 602 476 108
tel: + 48 608 315 089

e-mail: cempolska@gmail.com

Facebook:
wkrótce

CEM’s Board

Bożena Kocyk – President
Jolanta Kieres – Vice President
Joanna Wituszyńska – Vice President
Maria Baran – Secretary
Maria Janisz – Treasurer
Halina Komar – Honorary President

 

Calendar

February 2024
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  

Archives

Zarządzanie projektem – K2

Jak będzie zapewniona w projekcie odpowiednia kontrola budżetu i zarządzanie czasem?

Jesteśmy świadomi, że przemyślane planowanie jest kluczem zarówno do odpowiedniej kontroli budżetowej, jak również do zarządzania czasem w naszym projekcie. Dlatego zanim zaczniemy pierwsze zadanie, koordynator projektu zaproponuje szczegółowy plan pracy z podziałem zadań pomiędzy organizacjami partnerskimi. Plan pracy dostarczy instrukcje krok po kroku dla budowy rezultatów projektu i zarządzanie projektem. Każdy z uczestniczących partnerów będzie proszony o wskazanie osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania i planowanie wydatków ze środków projektu. Harmonogram projektu będzie określać zadania dla pracowników. Przedstawiciele wszystkich partnerów zostaną poproszeni o podpisanie umowy stwierdzającej ich zobowiązania wobec innych i określającą ich zaangażowanie i zakres obowiązków. Plany pracy będą rozpatrywane i raportowane raz na kwartał, w celu określenia postępów w zakresie harmonogramu i budżetu. Będziemy omawiać i identyfikować działania, które zostały zrealizowane w poprzednim okresie, aktualizować wg potrzeb wspólny plan pracy on-line, aż do zakończenia każdego zadania. Po wprowadzeniu aktualizacji do planu pracy, ustalimy, czy projekt przebiega zgodnie z planem, czy konieczne jest szukanie sposobów przyspieszenia pewnych działań, aby zapewnić sprawną realizacje harmonogramu działań projektowych.

Jak będzie monitorowana i oceniana jakość działań i rezultatów projektu? Prosimy określić profil zawodowy osób zaangażowanych w działania związane z zapewnianiem jakości oraz częstotliwość tych działań.

W celu monitorowania przebiegu realizacji dla oceny działań i rezultatów projektu, będzie przygotowany plan kontroli, analizowany w trakcie działania i po każdym etapie zadań projektowych.
Dla zapewnienia systematyczności i harmonijnej, zrównoważonej współpracy partnerów, plan pracy będzie przedmiotem analiz i sprawozdawczości przynajmniej raz w na kwartał. Rolą koordynatora będzie ustalenie harmonogramu kontroli i oceny oraz rozdzielanie obowiązków w zakresie monitorowania prawidłowości przeprowadzania działań wspólnych (najczęstszych w tym projekcie)
Po każdym etapie projektu, w zależności od roli danych Partnerów w realizowanym zadaniu, zostaną oni poproszeni o wypełnienie kwestionariusza, opracowanego przez zespół partnerski i przypisany do oceny danego etapu projektu lub zadania partnerskiego.. Dany Partner będzie również odpowiedzialny za gromadzenie i analizę zebranych danych. W większości instytucji partnerskich mają doświadczenie w realizacji projektów europejskich, jesteśmy pewni, że ocena pójdzie gładko. Wielu pracowników stowarzyszeń i ich działacze , to są profesjonalni nauczyciele i wychowawcy , świadomi konieczności stałej kontroli jakości i konstruktywnej oceny doświadczeń, mający na celu stałą poprawę efektywności działań organizacyjnych i zadań edukacyjnych.

Jakie zostały przewidziane sposoby ograniczania ryzyka w projekcie (np. metody rozwiązywania konfliktów itd.)?

Przypuszczamy, że największym ryzykiem dla projektu może być nieprzewidywalna rotacja pracowników w niektórych organizacjach partnerskich, korzystających z zatrudniania czasowego, przyjmujących stażystów itp. Podmiana osób odpowiedzialnych za pewne odcinki działań w trakcie ich trwania, może zakłócic tok pracy, lecz chyba nie zagrozić wykonaniu. W tym przypadku struktura projektu, jego szczegóły organizacyjne i merytoryczne mogą być niejasne dla nowego pracownika. Ryzykiem jest tutaj utrata doświadczenia zdobytego przez poprzedniego pracownika, lecz jest dość łatwe do uzupełnienia.
Aby zmniejszyć ryzyko utraty cennego know-how w przypadku rotacji personelu, powinny zostać podjęte działania w celu zapewnienia płynnej integracji pracowników i dołożenie starań, aby stworzyć jasną strukturę obowiązków projektowych, zrozumiałych metod pracy, z podkreśleniem znaczenia rzetelnej dokumentacji projektowej u realizującego dane zadanie Partnera ( obowiązkowa kopia dla Koordynatora).
Jeśli przypadkiem jeden z partnerów będzie zaniedbywać swoje zadania, koordynator projektu będzie interweniować najpierw konsultując się z pracownikiem danej organizacji, szukając przyczyn zaniedbania, i aby zapewnić ewentualną pomoc innych uczestników projektu, w rozwiązywaniu występujących problemów. W przypadku konfliktu pomiędzy organizacjami partnerskimi, koordynator będzie działać jako mediator. Jeśli organizacja koordynująca będzie zaangażowana w konflikt, rola ta zostanie podjęta przez zespół reprezentantów instytucji partnerskich.

Jakie działania i wskaźniki powodzenia (jakościowe i ilościowe) przewidują Państwo do oceny osiągania celów i rezultatów projektu?

Zakładamy regularne ankietowanie wszystkich uczestników, którego wyniki będą ujęte w kwartalnych raportach przygotowywanych przez przez Partnerów. W ten sposób sprawdzone zostaną postępy w nauce języka z kursu internetowego i stacjonarnych. Będzie także obserwowana współpraca w grupie i zachowania społeczne. Podkreślamy w tym projekcie, że oprócz opanowania języka – szukamy u uczestników także oznak zaangażowania, autentycznego zainteresowania środowiskiem, dla którego kadrę chcemy stworzyć.
Jesli chodzi o nowych lektorów-aktywistów, to bardzo intensywne kursy zapewnią planowany poziom uczestnikom. Tutaj postępy będą oceniane na podstawie testów językowych , które pozwolą na analizę i statystykę, ze wskazaniem – w której fazie projektu nastąpił wyraźny progres lub regres wyników i w ten sposób pokażemy tabelę postępów… Będą także mierzone efekty po każdej fazie szkolenia stacjonarnego, dokonanie całościowej analizy odbędzie na koniec projektu.
Jakościowo/liczbowymi wskaźnikami będą wyniki międzynarodowego egzaminu końcowego KER / ORIGO, pokazujące, ile osób osiągnęło wynik najwyższy C1, a ile doszło do B2 ( być może ktoś niżej…?)
Natomiast wartośc współpracy partnerskiej będzie analizowana kwartalnie – na podstawie nadsyłanych do Koordynatora raportów o wynikach szkolenia dla uczestników i ich zaangażowania w środowiskach i płaszczyznach działania każdego Partnera. Całość oceny zostanie zawarta w raporcie końcowym.