Language:

Kontakto

Centrum Edukacji Międzykulturowej,
Aleja Wolności 23 (MOK),
33-300 Nowy Sącz

tel: + 48 602 476 108
tel: + 48 608 315 089

e-mail: cempolska@gmail.com

Facebook:
wkrótce

Administra Estraro de CEM

Bożena Kocyk – Prezidanto
Jolanta Kieres – Vicprezidanto
Joanna Wituszyńska – Vicprezidanto
Maria Baran – Sekretario
Maria Janisz – Kasisto
Halina Komar – Honora Prezidanto

 

Kalendaro

February 2024
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  

Arkivoj

Innowacyjność projektu – K2

Na czym polega innowacyjność projektu i/lub w jaki sposób uzupełnia on inne, już zrealizowane projekty?

Wychodzimy z założenia, że środowisko do którego kierujemy ofertę edukacyjną, posiada duży potencjał niewykorzystywanych możliwości. Dzięki temu projektowi zamierzamy otworzyć przed nimi nowe perspektywy – dać im nowy środek komunikacji międzynarodowej i nowe umiejętności społeczne, zainteresować różnorodnością kulturową Europy, wprowadzając ich w wielonarodowe grupy uczestników podczas imprez szkoleniowych własnych i organizowanych przez partnerów projektu. Umożliwimy konwersacje w zespołach tematycznych (moduły: społeczny i kulturoznawczy) na platformach dużych programów internetowych esperancko-języcznych, lecz dostosowanych także do otwartego użytku w wielu językach europejskich np: www.lingvo.info, www.lernu.net , www.kurso.com.br i wielu innych rozsianych po świecie.
Innowacyjnym elementem jest tutaj dodanie do programu intensywnego kształcenia językowego – także części aktywizującej uczestników społecznie i rozwijającej zainteresowania kulturą. Potrzebni są bowiem tacy lektorzy, którzy mogliby stać się aktywistami w swoim środowisku, inicjatorami działań kulturalnych i akcji obywatelskich i zastąpić obecną, wykruszającą się społeczną kadrę organizacji zajmujących się kształceniem poza formalnym osób dorosłych.
Kolejną innowacja jest prowadzenie zajęć w grupach międzynarodowych, na podstawie autorskich metod i materiałów dydaktycznych w formie ICT, z udostępnionych zasobów programów partnerów zagranicznych projektu, wymagających od uczestników oprócz fizycznej obecności na sesjach treningowych – także mobilności wirtualnej, co umożliwi opanowanie zakładanego materiału szkoleniowego.
Wprowadzony zostanie system testowania, stosowany w różnych celach:

1. Przed wdrożeniem Projektu – w celu określenia przydatności kandydatów do tego programu (kontrola pracy własnej z komputerem, sprawdzian zdolności i zaangażowania)

2. Kilkakrotnie podczas trwania szkolenia – po każdym jego etapie prowadzonym przez innego Partnera ( umożliwiając w ten sposób także ocenę skuteczności zastosowanej metody i narzędzi dydaktycznych). Może okazać się konieczna – z różnych powodów – eliminacja uczestnika z programu i dokooptowanie innego uczestnika posiadającego podstawy językowe.

3. Wprowadzenie do programu egzaminów na poziomie europejskim, przed międzynarodową komisja egzaminacyjną i wydanie uczestnikom certyfikatów znajomości i stosowania języka z określeniem osiągniętego poziomu językowego.

Eksperymentalnie zostaną wprowadzone do programu elementy systemu modułowego, które umożliwią oddzielne testowanie zdobytych innych wiadomości poza celem głównym – nauką języka. Dotyczy to tematów aktywizacji społecznej i kulturoznawczej, które będą stanowić dodatek do kształcenia językowego. Te dwa tematy byłyby oceniane z zastosowaniem metodyki modułowej i traktowane oddzielnie podczas egzaminowania.

Na potrzeby tego programu powstanie nowy program szkoleniowy, dostosowany do potrzeb i możliwości wielopokoleniowej grupy uczestników z 3-ch krajów, w 3 tygodniowych kursach przeprowadzonych w każdym kraju Partnerów. Partner niemiecki jest wszechstronny i elastyczny, proponuje dostosowanie się do kalendarza oraz programów pozostałych uczestników, podkreślając własne kompetencje pedagogiczne i umiejętności wdrażania nowych praktyk metodologicznych oraz doświadczenia w zakresie rozpowszechniania i dzielenia się wiedzą. To będzie dodatkowy obszar działania Partnera niemieckiego. Ważnym akcentem innowacji będzie także fakt, że zastosujemy zintegrowane kształcenie przedmiotowo – językowe , kto wie czy nie precedensowo w obszarze nieformalnego kształcenia dorosłych? Przecież nasze wszystkie wykłady odbywać się będą w grupie międzynarodowej i w języku „obcym”!

W jaki sposób zostały wybrane organizacje partnerskie i jakie doświadczenie i kompetencje wniosą one do projektu? Jak utworzono grupę partnerską i czy w jej skład wchodzą organizacje, które nigdy wcześniej nie uczestniczyły w podobnym projekcie? W jaki sposób zadania i obowiązki zostaną podzielone między partnerów?

Zaangażowane w projekcie organizacje partnerskie, ze względu na ich doświadczenie i kompetencje w obszarze kształcenia dorosłych i aktywizacji lokalnych społeczności ( PL, SK, DE) są idealnym zespołem do założeń tego programu oraz zadań niniejszego projektu, czyli wspólnych podejmowanych działań dla optymalnego wykorzystania 2-letniego okresu projektowego i osiągnięcia istotnej wartości dodanej do planowanych efektów szkoleń w systemie mobilności łączonych. Role Partnerów w Projekcie są kompatybilne, łącznie tworzą wartościową, efektywną grupę współpracująca w zakresie inicjatywy transnarodowej dla osiągnięcia znaczącej wartości dodanej jako jednego z rezultatów niniejszego projektu.

Filarami mostu, który będzie słuzył do spotkań i wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk, są organizacje z 3-ch krajów lecz mające takie same cele statutowe – porozumienie międzynarodowe do realizacji szkoleń w systemie edukacji pozaformalnej, aktywizacja społeczna uczestników oraz wsparcie działalności wolontariackiej na rzecz naszej społeczności oraz w środowiskach lokalnego działania. Wszystkie nasze organizacje partnerskie funkcjonują jako Centra Edukacji dla Dorosłych, przy użyciu w stosunkach międzynarodowych – neutralnego języka Esperanto. Umożliwia on wymianę kulturową, doskonalenie językowe i działania na rzecz aktywności obywatelskiej – w zakresie lokalnym, regionalnym czy europejskim.
Naszym zadaniem będzie dodanie własnego doswiadczenia w celu wsparcia umiejętności organizacyjnych i edukacyjnych pozostałych partnerów i przyjęcie od nich najlepszych wypracowanych, potwierdzonych praktyk. Wymienimy się wiedzą i doswiadczeniem – co jest naszą słaba stroną a jakie cechy naszych działań są godne naśladownictwa. Planowane rozszerzenie terenu działania (tematyczne), zwiekszona ilość zadań, zwiększający sie zakres współpracy z innymi lokalnymi grupami o podobnych celach społecznych – wymaga wzmocnienia kadry lektorów, instruktorów, kierowników klubów i zespołów. Dokonany wybór partnerstwa do tego projektu daje gwarancję optymalnych rezultatów – wzmocnienia organizacyjnego Partnerów i wykształcenie wartościowej kadry do realizacji statutowych celów “dla dobra wspólnego”. Głowne zadania każdego z Partnerów to:
Partner DE – reprezentuje tradycyjny system oświatowy, obecnie dążący do modernizacji przez użycie nowych technologii w szkoleniach kadry dla klubów, lektorów językowych, nauczycieli dla systemu edukacji poza formalnej. Posiada ogromną, uporządkowana bibliotekę fachową zawierającą materiały metodyczne, pomoce dydaktyczne, literaturę, podręczniki dla działaczy/wolontariuszy itp. oraz profesjonalną kadrę do prowadzenia szkoleń międzynarodowych. We współpracy z lokalnymi instytucjami ma silną pozycję w regionie i kraju, lecz oczekuje pomocy i wymiany doświadczeń od Partnera SK w temacie nowych technologii uczenia sie i nauczania, wskazówek do poszerzenia działalnosci internetowej, zastosowanie nowych metod werbunku/akwizycji uczestników szkoleń itp. a od Partnera PL – doświadczeń z bogatego życia klubowego, włączenia w nurt działań na rzecz “Trzeciego Wieku”, metod współpracy z lokalnymi placówkami kultury, zaangazowania w amatorską działalność artystyczną itp.
Partner PL – CEM, znany w środowisku ze swojej kreatywności i aktywności, potrzebuje jednak wzmocnienia w wielu dziedzinach, stąd pożyteczna będzie pomoc DE przy opracowaniu regularnych sesji studyjnych, programów seminariów dla kierowników Klubów, liderów projektów i kampanii. Partner SK działa na ogromna skalę i zupełnie inaczej – głównie poprzez internet i dla młodszych odbiorców. Oczekiwać będziemy od niego wskazówek na pobudzenie zainteresowania ofertami PL i DE także w społecznościach młodszych generacji. System działania E@I ma zasięg globalny – jak oni to robią? Partnerzy DE i PL chcą sprawdzić możliwości wykorzystania tego systemu. Jednakże nawet taki gigant jak E@I, ma swoje braki i potrzeby: brak doświadczenia życia klubowego, umiejętności do tworzenia takze fizycznych (nie tylko wirtualnych) warunków działalności lokalnych, organizacji zasobów bibliotecznych i pomysłow na współpracę z innymi organizacjami i grupami pokoleniowymi (III Wiek).

Jak będzie przebiegać współpraca i komunikacja między partnerami projektu i z innymi istotnymi interesariuszami? W jakim celu i jak często odbywać się będą międzynarodowe spotkania projektowe i kto będzie brał w nich udział?

Dobra współpraca, sprawna i regularna komunikacja oraz spotkania organizacyjne są warunkiem pomyslnej realizacji zaplanowanych działań projektowych. Podstawowe kontakty i współpracę organizacyjną zapewni nam głównie internet.
Z konieczności (bardzo limitowany budżet projektu “małego”) musieliśmy dokonać wyboru – albo zmniejszyc planowaną ilość uczestników z 15 osób do 13 albo skreślić jedno z dwóch przewidzianych spotkań międzynarodowych . Po uzgodnieniach z Partnerami – zostajemy przy dwóch spotkaniach przedstawicieli Partnerów w czasie 2-letniego okresu realizacji tego projektu.
Planowane międzynarodowe spotkania ograniczamy do minimum – co do ilosci osób oraz częstotliwosci . Liczymy, że spotkania przedstawicieli Partnerów odbędą się dwukrotnie w czasie trwania dwuletniego projektu: na początku – dla sformułowania regulaminu i umowy o warunkach i obowiazkach wynikajacych ze współpracy projektowej (wrzesień 2016), a w połowie cyklu projektowego juz tylko konferencja on-line dla omówienia postępów i ewentualnego wprowadzenia udoskonalenia procesu szkolenia (2017) a drugie spotkanie międzynarodowe tuż przed zakończeniem projektu w lipcu 2018 na Słowacji, dla kompletnego przedyskutowania zawartości raportu końcowego.

Prosimy wybrać z listy najistotniejsze tematy, jakie porusza projekt.

Edukacja międzykulturowa i międzypokoleniowa oraz uczenie się przez całe życie.

Kształcenie otwarte i na odległość.

Nauczanie i uczenie się języków obcych.

Jakie rezultaty przewiduje się osiągnąć w czasie realizacji projektu, a jakie na zakończenie projektu? Prosimy szczegółowo opisać planowane rezultaty (jeśli nie są wymienione wśród rezultatów pracy intelektualnej, wydarzeń upowszechniających te rezultaty oraz działań związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami).

Stworzenie wartościowej inicjatywy transnarodowej w dziedzinie kształcenia nieformalnego osób dorosłych . Efektywna współpraca międzynarodowa, której rezultatem będą wykształceni ludzie wartościowi także społecznie.
Zgodnie z wybranymi priorytetami – Horyzontalny (edukacja włączająca) oraz 2 priorytety z dziedziny edukacji dorosłych – zakładamy, że stworzymy nowy program zintegrowanego kształcenia osób dorosłych, którego wartość i przydatność sprawdzimy praktycznie podczas realizacji tego projektu. Będzie to program szkoleniowy do stosowania w mobilności łączonej z wirtualną. Ponadto wzbogacimy go dodatkowo o umiejętności przekrojowe, w tym ICT i zastosujemy innowacje w metodyce i środkach dydaktycznych. Taką poszerzoną i ulepszoną ofertę programową zastosujemy w niniejszym projekcie, prowadząc zajęcia stacjonarne (kursy szkoleniowe) w krajach partnerów, oraz w procesie kształcenia wirtualnego.
W wyniku działań i środków tego projektu, zakładamy stworzenie 13-osobowej międzynarodowej grupy nowych lektorów językowych, kompetentnych językowo oraz aktywnych społecznie i kulturowo. Wypracowane rezultaty zostaną upowszechnione w otwartych zasobach internetowych w językach narodowych Partnerów projektu oraz w esperanto. Będą służyły do wykorzystania przez organizacje i instytucje kształcące w systemach poza formalnych i pomogą w działaniach użytkownikom europejskich i globalnych sieci esperanckich i nie tylko, ze względu na publikacje w językach narodowych Partnerów: PL, SK, DE i E-O.

Pomysł projektu narodził się z potrzeby rozwiązania problemu brakującego nowoczesnego programu szkolenia i innowacyjnych materiałów dydaktycznych we wszystkich organizacjach partnerskich oferujących szkolenia dla lektorów językowych i liderów społecznych ośrodków kształcenia kulturowego. Zdajemy sobie sprawę, że wszyscy nasi partnerzy projektu są dobrani właściwe i że możemy wiele nauczyć się od siebie nawzajem. To jest powód, dla którego zdecydowaliśmy się zainicjować tę współpracę z celem stworzenia wspólnego programu szkolenia oraz opracowania materiałów, które zawierają rozwiązania i innowacje być może są znane w niektórych instytucjach, ale nadal nieznane i nie wykorzystywane w innych. Uczestnikami projektu są osoby, które na co dzień uczestniczą w szkoleniach w swoich instytucjach. Po zakończeniu projektu będą mieli do swojej dyspozycji gotowy programu szkolenia z odpowiednimi wskazówkami dydaktycznymi, które znacząco ułatwia ich codzienną pracę. Organizacje uczestniczące będą korzystać z tego szkolenia wysokiej jakości, przez wprowadzenie standardów europejskich w ich pracy. Wreszcie, rezultaty projektu będą swobodnie dostępne jako OER, i wszyscy zainteresowani podobnymi materiałami szkoleniowymi będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na własną rękę w swoim własnym tempie, a zdobycie dodatkowych kwalifikacji językowych i społecznych, zwiększy szanse na znalezienie swojego miejsca w instytucjach i organizacjach sektora pozarządowego, stworzy warunki pełnej adaptacji środowiskowej, wzbogaci życie uczestnika i jego otoczenia społecznego.