Language:

Kontakto

Centrum Edukacji Międzykulturowej Aleja Wolności 37, lok. F7
33-300 Nowy Sącz

tel: +48 18 4429827
tel: + 48 604 088 620

e-mail: cem.nowysacz@gmail.com
e-mail: halinakomar@gmail.com

Facebook: Centrum Edukacji Międzykulturowej

Estraro de CEM

Halina Komar – prezidanto
Jolanta Kieres – vicprezidanto
Bożena Kocyk – vicprezidanto
Maria Baran – sekretario
Maria Janisz – kasisto

Lidia Komar – junulara sekcio

Kalendaro

October 2021
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Arkivoj

woodstock1

KONKLUDOJ KAJ PROPONOJ por ESTONTECO – LA PROJEKTO „GRANDA IDEUMADO” de 2017 j

Dankon al ĉiuj, kiuj interesiĝis kaj subtenis la ideon kaj la programon de Multkultura Vilaĝo ESPERANTO ĉe la Mondfestivalo Woodstock.

Ĉi jare estis organizita la unua pruvo/ekzerco de la eblecoj kaj kondicxoj je tiom grandskala agado informa kaj reklamiga pri la lingvo kaj E-movado. La tasko ne estis facila, sed fervora, entuzjasma, internacia laborteamo venkis ĉiujn obstaklojn, kaj ni povis raporti al vi pri efikeco de nia agado kaj pri nia satisfakcio. La aranĝo estas nekomparebla kun iu ajna alia granda, publika evento, pro ĝies etoso kaj centoj da miloj junularaj ĉeestantoj – nenie troveblaj tiom amase en unu loko kaj 4-taga tempo. Tial la evento estas daŭrigenda, kvankam necese oni devas pliaktivigi por ĝies kontinuo la esperantistan junularan flankon. Mi tre esperas, ke planante jam programojn kaj farojn por 2017 – TEJO prioritate traktos tiun ĉi grandskalan aranĝon kaj decidos, kiamaniere uzi la ŝancon, kiun donadas al nia movado escepte junulara festivala publiko.

Kelkajn informojn pri nuna organiza stato de Multkultura Vilaĝo ESPERANTO:

1) ĝi okazos inter 3-5 de auxgusto 2017, sed oni devas instali la tendumejon jam la 2-an, kiam oni okazigas vesperan programon kaj koncertoj daŭras ĝis la 6-a.

2) la laborteamo devas esti plijunigita ĉar en 2016 nur triono de ili estis junaj, sed se ni volas esti kredindaj (pri atrakcieco de la lingvo kaj movado por junuloj:) kaj allogaj – necesas ŝanĝi la proporciojn.

3) la Vilaĝo en 2016 kostis entute 4000 eurojn, laboris por ĝi surloke 18 personoj. La kondiĉoj de la restado estis modestaj (komuna dormejo en granda tendo, mempreparado de maten- kaj vespermaĝoj laŭ deĵurado, nur unu foje tage varma, kuirita tagmanĝo mendita por ĉiuj).

4) UEA financis 2000 eurojn, nia Organizajxo – CEM Nowy Sacz (Centro de Interkultura Edukado) donacis por tiu ĉi celo 1400 eurojn (ŝparitajn el antaŭaj projektoj) kaj bonkoruloj anonime donacis al ni mankantan sumon 600 eurojn. NE EBLAS ORGANIZI LA EVENTON per malpli granda elspezo. Oni devas memori, ke CEM jam ne disponas plu pri la mono tiu cele, do estas peto al UEA pri decido por duobla monsubteno kiom en 2016j. La raporton financan kun kopioj de fakturoj ni sendis al UEA por kontroli elspezojn. Kelkajn el ili ne ripetiĝos – ekzemple granda, 10-metra ŝildo k.t.s.

5) Ni tre bedaŭris, ke ne povis veni 2016 al la Festivalo JOMO – la aranĝo speciale taŭgas por Li, ĉar ni povus ĉiutage/vespere plani amuziĝon en nia tendo post lecionoj. Venus amaso de junuloj por danci kaj kanti kune. Pro tio aldoniĝus kosto pro ilia almenaŭ 3-foja muzikumado kaj transporto.

6) Mi sendas la prezentadon iom da fotoj faritaj de Andreo Sochacki. Ili montras, kiel diversa kaj multspecifa junularo kolektiĝas tie. Mi vivas longe, kaj pli ol duono de jarcento organizas diversajn turismajn, kulturajn, artajn aranĝojn, sed neniam mi renkontis tian amasan, gajan, entuzjasman junan publikon! Ni ne perdu la ŝancon semi inter ili niajn ideojn kaj la lingvon. Mi kredas, ke vi helpos en tio, diskonigante la informojn pri la eksterordinara loko por nia agado…

7) La laste – mi persone decidis adiaŭi la movadon en 2018 j. Venonta jaro estos ankoraŭ ebla por uzi miajn sciojn, spertojn, laboron kaj bonvolon. Aŭtune mi atingos 80 jarojn (se Dio permesos;) kaj devos jam zorgi pri mia sano. Mi volas ankoraŭ helpi pri organizado de bona, respondeca labora grupo por ke la afero disvolviĝu kaj daŭru. Tial mi promesas de mia flanko allogi 10 gejunulojn al la vilaĝa laboro, kaj almenaux 4-5 jam spertaj “vilaĝanoj” malplijunaj, por enkonduki junularon en la festivala temo kaj tereno.

La propono al TEJO – bonvolu pripensi/pridiskuti kaj respondu: ĉu ne indas organizi la Fakan Sekcion ĝuste por la Multkultura Vilagxo ESPERANTO?

Internacian, fortan, ideeman, kies fundamenton oni devas krei en Pollando, ĉar ĉ. duono da miliono de festivala publiko estas junaj Poloj. Tial pli multo da informiloj devas esti pollingvaj, kaj ankaŭ la Laborteamo devas konsisti el pli multo de Poloj ol aliaj nacioj… Pripensu tion.

Miaj proponoj por aktualaj temoj realigeblaj/endaj dum M.V. ESPERANTO 2017:

Temo de la Projekto: GRANDA IDEUMADO

A. Bilanco de la AMO-seminarioj realigitaj jam pli ol 30-foje tra la mondo: pruvo de ĝies efikeco per elekto „novbakitaj” aktivuloj al la Internacia Laborteamo de nia Vilaĝo,

B. En la teamo devus troviĝi ankaŭ junaj homoj, kapablaj interese – per ludoj/kvizoj/ konkursoj instrui Esperanton kaj organizi la adukan kaj amuzan informadon „surstrate”,sur herbejo , ne nur ĉe la stando. Demando al organizantoj de AMO-seminarioj: ĉu estas tiel preparitaj diverlandaj aktivuloj post jara programo?

C. Daurigo de la kampanio pri apo por poŝtelefonoj kaj platkomputiloj Android – kun lingva kurso de Stano Marĉek prilaborita de Internacia Instituto de Esperanto en Hago – Pier Buynsters.

D. Komenco de nova Kampanio por diskonigi la apon AMIKUMU de Chuck Smith.

E. Grava argumento de Esperanto – PASPORTA SERVO – ciklo de informoj kun informiloj pri la projekto kaj ĝies uzeblo – kreado de kluboj : ekz. Vojaĝantoj ĉirkaŭ la mondo, Fascinatoj pri Azio, Amikoj de Latina Ameriko, Ŝatantoj de Mediteranea Regiono, kaj dekoj de aliaj temoj kaj lokoj , allogaj per siaj lokaj agantoj, inter kiuj oni trovu aktivajn/kapablajn esperantistojn pretajn donaci sian atenton por helpi komunikadon kun interesantoj pri la temo. Oni povas inventi tiamaniere belegajn temojn por fari grupojn de interesantoj jam dum la Festivalo – la unua paŝo por ilia aktivado inter ni… !

Kondiĉo por ili – lerni rapide Esperanton !

F. Kaj kursoj, kursoj, kursoj, kunkantado kaj kundancado kun JOMO kaj senlaca tuttaga informado/ reklamado /interesa amuza edukado…

IDEUMADO!

La informojn preparis Halina Komar- prezidantino de CEM en Nowy Sacz (Centro de Interkultura Edukado).

 

 

Nestiĝo de ESPERANTO ĉe la plej granda MuzikFestivalo en la mondo

Woodstock en Kostrzyn ĉe pola/germana landlimo.

Post okjara korespondado de samideano Kazimiro Krzyżak kun la ĉefa organizanto de la Festivalo WOODSTOCK Jurek Owsiak – la petoj pri enkonduko de Esperanto-temojn en ĝies aktivado fine sukcesis: decembre 2015 ni ricevis proponon organizi kondiĉojn por E-agado tie.

Indas substreki, ke pri enkonduko de Esperanta agado al precipe junulara Festivalo – batalis tiom longe nia la plej maljuna kolego, 88-jara emerita oficiro de Mararmeo – iama fondinto de EDE-PL Sekcio, iniciatinto je gravaj enparlamentaj decidoj por E-movado kaj nune tre merita aganto de CEM – Centro de Interkultura Edukado Nowy Sącz. Ankaŭ – ja lia inciato sukcesis per surskribo de Esperanto kiel Kultura Heredaĵo en Pollando sur la Listo de Naciaj Kulturheredaĵoj.

Dum multaj jaroj, preskaŭ ĉiuj gravaj iniciatoj por la movado havas sian fonton en Nowy Sącz, kie kreiĝis vera centro de E- agado. Tie fokusiĝis multaj edukaj kaj kulturaj projektoj, estis/estas organizitaj gravaj aranĝoj kaj artaj eventoj, sed la plej grave – tie estas la sola loko en Pollando, kie konstante daŭras la eduka laboro en 5-6 grupoj, preskaŭ ĉiu tage dum tuta semajno… Oni gvidas la lingvajn kursojn de infanoj en bazaj lernejoj ĝis senjoroj de la Universitato de Tria Aĝo. Krome – la tutan tempon ni zorgas pri artaj ensembloj – antaŭe „JUNAJ VOĈOJ”, nune „E-FAMILIO”. Ni ne scias pri simile aktiva E-Centro en PL aŭ ie ajn en Eŭropo.

Ĝuste tial, ni kuraĝe decidis organizi „grandan eniron” al la mondfama Festivalo kaj anstataŭ proponita de PEJ „stando kun flugfolioj” – preparita estis koncepto de la MULTKULTURA VILAĜO ESPERANTO. La organizajn kondiĉojn de ĝi kaj zorgojn pri financado de la projekto – prilaboris kaj realigis koordinanta la tuton Halina Komar – prezidantino de CEM. Oni devis laŭ plano:

– difini celojn kaj rimedojn de tia ĉi agado,

– organizi laborteamon por la taskoj de nia „Vilaĝo”,

– esplori la kondiĉojn de instalado de tia objekto celita por informi, instrui,amuzigi homojn kaj aranĝi restadon por plenumantoj de la taskoj,

– prepari modestan sed sufiĉan buĝeton , realigeblan kun montro de eblaj subtenantoj,

– post konfirmo de financaj ebloj – mendi la necesajn instalaĵojn: luadon de grandaj 50m2 tendoj, tabloj, benkoj, litoj, matracoj kaj aĉeti aliajn necesajn materialojn por gvidi la edukan kaj artan agadon. La plej gravaj estis inform- materialoj: miloj da flugfolioj, broŝuroj, rulafiŝoj, ŝildo, sed ankaŭ materialoj por pentri, ludi, eĉ regali la gastojn…

– laste – prilabori jam precizan horaron de niaj faroj en la „Vilaĝo”, laŭ la ricevita permeso de Festivalaj Organizantoj: po tage.

Nia MULTKULTURA VILAĜO ESPERANTO estis situita en la plej prestiĝa zono de la festivala tereno: sur monteto de ASP (Akademio de Belegaj Artoj), kie estis lokitaj ĉ. 60 institucioj/organizoj el kampo de edukado, kulturo, arto. Do – ni troviĝis inter intelekta, ideema sociaro. La „Vilaĝo ESPERANTO” konsistis el du grandaj tendoj kaj 4 tendoj malgrandaj starigitaj malantaŭe, apud 20-persona buso veturiganta nin tien kaj reen kun aldonaj ekipaĵoj, necesaj por preparadi manĝkondiĉojn por 20 personoj. Kolektita mono sufiĉis nur por unu kuirita manĝo tage kaj ni mendis restoraciajn pladojn por tagmanĝoj.

Aliaj manĝoj estis preparitaj memstare el komune aĉetatajn manĝproduktojn – modeste sed tamen sufiĉe.

La „Vilaĝanoj” vivis dum la festivalaj tagoj vere kiel bona familio, kio indas substreki, ĉar la grupo estis eĉ 4-generacia: de 12 ĝis 88 jaraĝa, kaj 3-nacia.

Planita antaŭe multnacieco ne sukcesis: neglektis siajn promesitajn sindevigojn, detruante nian agadplanon – 2 Brazilanoj (Marlon C. Ribeiro k. Lucas Barosa – eĉ sen esprimo aŭ pardonpeto) kaj unu Hungarino (Aniko Szalay) kaj unu Germano anoncita kiel informanto-helpanto vizitis nin nur por saluti, sed ne kunloĝi kaj kunlabori. Kalkulante ankaŭ 2 junajn personojn, kiuj nuligis sian ĉeeston antaŭ la Festivalo (Polino kaj Hungaro) – ni konstas, ke en planita 24-persona teamo, mankis fine 6 JUNAJ PERSONOJ, el kiuj nur 2 informis nin antaŭe ke ili rezignas.

Oni postlasis vere malbonan opinion pri respondeco/laboremo/aktivula intereso pri la movado, specjale – ke Lucas Barosa pasigis la tempon en Berlino, de kie iris urbaj trajnoj al Festivala tereno preskaŭ kiel tramoj! Kaj ni kun honto informis la gastojn, ke preleganto el Brazilo ne povis alveni…

Fine ni restis 18-persone kaj faris „Grandan Rondon Familian” – sentante nin kaj aspektante kiel vera esperantista familio: sindonema, entuzjasma, ideema… Ili laboris por niaj celoj de matenoj ĝis noktoj, ĉiam pretis informi, inviti, disdoni la materialojn au regali per varma teo, kiam alvenis pluva tago.

Tre riĉa estis nia informa stando: grandega 10 m. longa ŝildo informis pri MULTKULTURA VILAĜO ESPERANTO. Krome – antaŭ la tendoj staris rulafiŝoj kun eldonaĵoj de Stano Marĉek kun ilia ekspozicio apude sur grandaj tabloj. Tre interesis la publikon jam la fakto, ke lernolibroj estis eldonitaj en kvardek lingvoj, inter alie – tre egzotikaj…

Kaj dua informa rulafiŝo starigita ĉe alia flanko de enirejo, invitis al ĵus komencinta kampanio je aplikado de Esperanto en smartfonoj kaj platkomputiloj Android, kiun preparis Piet Buijnsters, programisto el Hago, tuj antaŭ la Festivalo Woodstock. Ni zorgis pri la urĝa aldono de pola esprimo al la Apo, por ke poloj komencu apliki la kurson al siaj mobilaj telefonoj jam julie. Kaj laŭ la informoj de Piet B. – tio okazis !

Preparita de ni la 4-lingva informa afiŝo pri la ŝanco apliki E-kurson al telefonoj, estis la plej ofte fotografita de trapasantoj, kiuj tre ofte eĉ ne sciis – kion signifas la vorto Esperanto, sed volis informiĝi pri tio…

Jen malgaja prikonsidero – nur maloftaj tie, maljunaj vizitantoj de nia „Vilaĝo”, sciis ion pri Esperanto, eĉ menciis Zamenhofon aŭ Bjalistokon. Miloj de gejunuloj trapasantaj kaj sidantaj apud niaj tendoj – eĉ ne aŭdis iam la nomon Esperanto…

Demando: Kial estas tia situacio? Kial la nuna juna generacio ne kapablas?/ne volas?/ ne pretas agi efike k. simile al tiel nomata „tria generacio”, danke al kiu ĝis nun Esperanto vivas en Pollando?

La ideon de E-disvastigado dum Woodstock-Festivalo kreis preskaŭ naŭdek jara samideano K.K. En Laborteamo sindoneme laboris 10 personoj maljunaj kaj eĉ 6 planitaj k. antaŭe interkonsentitaj gejunuloj rezignis pri helpo. Do – al entuzjasmaj, oldaj aktivuloj mi direktas dankvortojn – ili indas estimon kaj meriton, ĉar danke al ilia laboro – ESPERANTO NESTIĜIS ĈE LA WOODSTOCK FESTIVALO !

Kaj tia fakto de eniro en junularan publikon je centoj da miloj ĉeestantoj – estas probable la plej grava atingo de INFORMADO PRI ESPERANTO dum multaj jaroj. Ni ne perdu la ŝancojn uzi tion al plifortigo kaj kreskigo de tia formo je IDEUMADO, kiel la plej bonŝanca.

Informado ĉe la infostando okazis plej parte en la pola lingvo, sed ankaŭ la gastoj estis informitaj en slovaka,germana, itala kaj kompreneble – en angla lingvo. Nia grava „argumento” pri valoro kaj graveco de Esperanto malgraŭ ĉiutage uzata en laborloko angla lingvo – iĝis geedzoj Cecille kaj Duncan Charters el USA, universitataj profesoroj, kiuj decidis alveni tie kaj labori „por nia afero”.

Tre laboremaj,simpatiaj homoj, kiuj konsentis akcepti vere modestajn kondiĉojn de nia „vilaĝa vivo” en tendumejo, kaj kunlaboris en ĉiu momento – laŭ bezonoj kaj kondiĉoj.

Estis aranĝitaj interparoloj kun anglolingvanoj, kun esprimo pri fenomeno de Esperanto kaj ĝies ideoj. La ĉeesto de gesinjoroj Charters en nia Laborteamo multe plivalorigis nian agadon tie.

Ne kalkulebla estas ankaŭ graveco de laboro de Stano Marĉek, kiu en la lasta tago eĉ perdis la voĉon pro preskaŭ sen paŭze gviditaj E-kursoj. Speciale dum unu pluva tago, kiam nia gastema tendo fariĝis azilo por malsekaj riffuĝintoj de sub pluvo (ni savis ilin per taso de varma teo/kafo) – Stano ne perdis la ŝancon por vere tuttaga instruado, vespere kun gitaro eĉ ludante Esperantajn kantojn. Li laboris duoble, pro necesa likvido de paralele planita „Poliglota Lernejo” , kiam ne alvenis ĝiaj gvidantoj el BR kaj HU.

En nia tendumejo regis bona etoso, amikecaj rilatoj, kunlaboro por taskoj. Krom planitaj prelegoj, organizitaj estis kelkaj temfokusoj pri diversaj temoj, krom Esperanto. Nia Multkultura Vilaĝo Esperanto montriĝis en Woodstock Festivalo – kiel amikema, interesa loko por diversaj vizitantoj kaj gastoj. Postlasita estis bona bildo pri nia agado – vidis tion Organizantoj, kaj ankaŭ multaj vizitantoj anoncis sian alvenon tien venontjare. Ne eblus tion atingi sen granda laboro de ĉiuj 18 personoj de nia – ne nur multkultura sed ankaŭ multgeneracia Laborteamo. Sur la foto kun la iniciatinto kaj Organizanto jam de 22-jaroj de Festivalo Woodstock Jurek Owsiak – troviĝas la plej juna (12j.) kaj la plej maljuna (88j) ĉeestantoj de nia teamo.

Ni havas esperon, ke venontjara la Laborteamo plijuniĝos, kvankam ĉi jaraj spertoj ne certigas tion. Ĝuste tial ni volas observi, kiel disvolviĝas la afero, kaj ĉu ni trovos la respondecajn junajn kunlaborantojn.

Ni ne volas riski perdon de ĉi jara rezulto, kaj 8-jarajn zorgojn, por tie instali Esperanton.

Tial ni proponas kunlaboron kun junularo, sed ankoraŭ ne transdonas iniciaton por Multkultura Vilaĝo Esperanto. Ĵus komenciĝanta septembre nova projekto CEM por „instruado de E- instruistoj”, permesos prepari pli junan aktivularon ankaŭ por Woodstock, atestitan de nia flanko dum la tuta jaro de edukado kaj agado, por inviti kredindajn, fidindajn esperantistojn, kiuj garantios realigadon de ambiciaj programoj.

Ni dankas al UEA, kiu parte helpis nin monsubtenante konstruadon de la Tendumejo, kaj al CEM-estraro, kiu akceptis elspezojn de organiza mono al la organizado de MULTKULTURA VILAĜO ESPERANTO. Anonimaj subtenoj egalis kelkcent eurojn. La financa raporto estos sendata al UEA – Estraro, TEJO, kaj monsubtenantoj.

ATENTIGO – neniam en historio de E-movado oni havis ŝancon de tiom grandskala informado. Eble decidantoj pri financado de INFORMADO/IDEUMADO tion rimarkos…

Halina Komar

FOTOGALERIO

 

Programo  de Aktivecoj en  MULTKULTURA  VILAĜO  ESPERANTO

                       dum  Festivalo Woodstock 2016

programo_dum_Woodstock. pdf

przystanek-woodstock_25797132

Multgeneracia Vilaĝo Esperanto

Dum Festivalo Woodstock WOŚP en Kostrzyn ĉe Odra rivero 13-16. 07.2016

 

 1. Patrono/Sponsoro estas UEA – Universala Esperanta Asocio en Roterdamo
 2. Patronoj/Kunorganizantoj estas TEJO – Monda Esperanta Junulara Organizaĵo  kaj  PEJ –Pola Esperanta Junularo
 1. Koordinanto/Sponsoro –estas Centro de Interkultura Edukado en Nowy Sącz

 Celoj:

* Popularigi informojn  pri la lingvo, ideo kaj internacia Esperanta Socio, instruado – rapida kurso per ,,senpera metodo”, kleriga kurso „Kiel lerni fremdan lingvon” , Infana Lernejeto,  Kunvenejo Babel-Turo, prezentado de filmoj kaj literaturo en Esperanto kaj  muzikon.

* Interesigi amasajn ĉeestantojn de Festivalo Woodstock pri eblecoj  de mobila kultura, turisma, edukado, kiu integras junularon de la mondo. Ebligas tion fenomenaj  ecoj de Esperanto kaj universalaj amikaj ,retoj je E- kunlaboro.

* Krei kondiĉojn por organizaj, teknikaj, programaj  eblecoj,  de „Esperanto-nestiĝado” cxe grandega , cxiujara  arangxo  mondskala por junularo  (ne nur)   kie proponitan  de ni  agadon, oni povos cikle aperadi en  Esperantujo.  Kolekti spertojn por jam memstaraj venontaj organizantoj (TEJO, PEJ) en ĉiujaraj editoj de la Festivalo.

* Reala, atrakcia, pozitiva, rimedo por realigi IDEUMADON rapide,  per relative malaltaj kostoj kaj grandega atingopovo.

PROGRAMO

 1. Ĉiutaga kaj tuttage funkcianta stando inform-reklamiga, proviziita per broŝuroj, flugfolioj, propagandiloj en diversaj lingvoj pri Esperanto, ĝies ideoj, larĝeco kaj organiza strukturo de la E-Movado (UEA,TEJO). Multaj flugfolietoj pri la ebleco memlernado danke al  multlingvaj  paĝaroj  por instrui Esperanton.  Aldone  uzeblus  iu  informaro pri ekzemplaj  E-aranĝoj tra la Mondo.
 2. Ĉiutagaj lingvaj kursoj (2x 1,5 h.) por diverslingvanoj, per ,,senpera metodo” – instruos Stano Marĉek, aŭtoro de lernolibro eldonita en 40 lingvoj ( krom eŭropaj en ĉina, japana, armena, barata, taja kaj aliaj) . La lecionoj estos ilustrataj  per didaktikaj   materialoj  de aŭtoro kaj  atrakciitaj  – per kantataj de li kun gitaro E- kantoj.
 3. Ĉiutage klerigado pri temo: „Kiel sukcese lerni lingvojn?” , gvidata en 3 hora serio de lecionoj, gvidataj de lingvistoj:  Marlon C. Ribeira ( BR)  kaj Aniko Szalay ( HU), realigantaj programon „Pliproksimigado homoj kaj kulturoj  per detruigo de lingvaj baroj” – instruado per modernaj metodoj,  substrekante gravecon de la memlernado, kies lernadkonsilojn  oni  aplikos al lernantoj…  Laŭ la bezonoj – ni povos krei ankoraux unu rapidan E-kurson por Komencantoj, gvidatan de juna hungara esperantisto Szilva Szabolc.
 4. Ĉiutagaj renkontoj de Esperanta Kulturo- ekspozicio pri  ekzemploj de literaturo  kaj E-eldonaĵoj , prezentado de filmoj pri ekzotikaj mondaj vojaĝoj kun prelegoj de aŭtoro, verkisto, reĝisoro, vojaĝanto, erudito – Roman Dobrzyński. Kunvenoj kun esperantaj kantoj .
 5. LERNEJETO POR INFANOJ  de ASP- Zono, kies celo estos enkonduki ilin al la lingvo Esperanto per ludoj, amuzigo kaj lernado de kantoj kun akompano de gitaro aŭ akordeono.  La lingvan edukadon ni komencos per „Mazi en Gondolando”.
 6. BABEL-TURO – la Kunvenloko , kie atendos la gastojn de Festivalo, esperantistoj el diversaj landoj , pretaj respondi al demandoj pri Esperanto kaj E-Movado per dek kelkaj lingvoj!  Ni preparos specialan horaron kun indikitaj  eblecoj  uzi elektitan de gastoj lingvon  (la dato, horo) , kaj gxi  estos afiŝita ekster la tendo- kun invitoj  al amikeca babilado…
 7. Ĉiutagaj babiladoj pri interesaj kunvenoj dum  vojaĝoj tra la mondo helpe de Esperantistoj  – gvidos Halina Komar. Pri vojaĝoj preskaŭ sen mono rakontos mondvojaĝanto Kamil Dudkowski – specialisto pri senpagaj veturoj per aŭtomobiloj ( li estis en 62 landoj sur 3 kontinentoj ) Li serĉas ligojn inter diversaj lingvoj, interesiĝas pri sanskrito. Aliaj  liaj rakontoj kaj prezentoj estos ,,Oraj proporcioj de Naturo’’,  kiel aperadis kaj por kio servas BTC (bitcoino) kaj  pretas respondi pri ĉiuj temoj de vojaĝado…
 8. Vespere – artistaj programoj rilate al prezentado, prelego, babilado, ekzemploj:

    * Kulturo de Oriento- kun filmo pri Nepalo, kiu malaperis post la tertremo. ,,Sonumado”(naĝado esonoj)  per Tibetaj  gongoj. Probable prelego de himalaisto Maciej Zaremba (PTTK Nowy Sącz) kun ekspozicio de liaj memoraĵoj el Katmandu.

 * Muzika vespero – Jomo, gitaristo el Tuluzo kantanta en dek kaj kelkaj lingvoj. Li demandos: Ĉu v i volas danci? kaj instigos ĉiujn al danco kaj kunkantado.

* Vespero BONA ESPERO- rakonto pri fenomena loko en Brazilujo kaj grandiozaj homoj, kiuj ĝi  kreis. Prezentos tion   filmoj  kaj libro ĝin priskribanta. Prelegos Roman Dobrzyński, aŭtoro de filmoj  kaj spektaklo URSULA, kiu finos tiun kortuŝan, veran historion – por averto kaj memoro pri kruelaĵoj de la II mondmilito.

* Vespero  de Amikeco kaj Adiaŭo – kun kantoj  ,,Mi dankas vin, Doktoro Esperanto” komponita de Georgo  Handzlik kaj alia kanto DANKON – kreita de juna esperantisto germana Jonny M, kiu kanto siajn kantojn.  Ni traktos tion kiel omaĝo je la Kreinto de nia lingvo – Ludoviko Zamenhofo. Interparoloj pri tio, kion donis al ni Esperanto, rakontoj – kiel plibeligis kaj pliriĉigis nian vivon.

Kunkantado

Dankoj al  la volontula organiza teamo kaj planoj por estonteco.

Kolektigo de rimarkoj, konkludoj, proponoj al  posta  protokolo  preparenda a Patronoj /Sponsoroj/    Koordinanto  de ASP – Zono.

Aldone: al Elekta Arta Komisio, estis senditaj petojn kun diskoj k. dokumentoj  por permeso koncerti sur la Festivalaj scenejoj  de ŜANĜO   (Muziko de la Mondo)  kaj Jonny M (repo).

Ankoraŭ  mi esploras eblecojn de TV kaj gazetaraj  intervjuoj  fare de famaj esperantistoj dum la Festivalo – por miljonoj!

             La planon prilaboris – Halina Komar    

                                                        10.02.2016

Woodstock_pismo przewodnie .pdf

Listo de laborteamo .pdf