Language:

Kontakto

Centrum Edukacji Międzykulturowej Aleja Wolności 37, lok. F7
33-300 Nowy Sącz

tel: +48 18 4429827
tel: + 48 604 088 620

e-mail: cem.nowysacz@gmail.com
e-mail: halinakomar@gmail.com

Facebook: Centrum Edukacji Międzykulturowej

Estraro de CEM

Halina Komar – prezidanto
Jolanta Kieres – vicprezidanto
Bożena Kocyk – vicprezidanto
Maria Baran – sekretario
Maria Janisz – kasisto

Lidia Komar – junulara sekcio

Kalendaro

October 2021
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Arkivoj

KAEST – 13 – 16.11.2014, Modra-Harmónia – Slovakio

image003

KAEST – Konferenco pri Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko – fakaj kaj sciencaj prelegoj kaj debatoj.

13 XI 2014

AMO-seminario 6 (Enkonduko, 1-a parto) oficiala malfermo, interkona vespero, vingustumado libera programo – muzikumado/filmoj/diskuto

14 XI 2014

AMO-seminario – publika – S.McGill, P.Baláž

Ciferecigo de la Zamenhofaj adresaroj: rezultoj – Marek Blahuš

En Germanio: Esperanto-biblioteko kaj arkivo sub ŝtata protekto – Blanke Detlev

La plej freŝaj aktivecoj de E@I en la kampo de edukado – P.Baláž

Esperanto-muzeo en Svitavy – Chrdle Petro

La Kolekto por Planlingvoj kaj la Esperantomuzeo de la Aŭstria Nacia Biblioteko.- Tuider Bernhard

EO-filmetoj

15 XI 2014

AMO-seminario -S. McGill,P. Baláž + prelegantoj, Mélanie Maradan

Esperanto-rilataj objektnomoj en la arkivo de asteroidoj – Maitzen Hans Michael

Prilaboro de arkivaĵoj – Malovec Miroslav

Diabeto ĉe malgrandaj bestoj – Tihomirov Marta

Verki sciencajn artikolojn paŝon post paŝo: enkonduki vian fakon Esperantujen – Mélanie Maradan

Grotsistemoj en valoj Demänovská kaj Jánska – Vajs

Arkivado – provo de kreado de manlibro por ne-fakuloj – Uldal Niemann Jan

Ora Matematiko (pri Ora Proporcio en Arkitekturo, ekonomio, naturo, homo, besto ktp.) – Dudkowski Kamil

En Germanio: Esperanto-biblioteko kaj arkivo sub ŝtata protekto – Blanke Detlev

La plej freŝaj aktivecoj de E@I en la kampo de edukado – Peter Baláž

Esperanto-muzeo en Svitavy – Chrdle Petro

La Kolekto por Planlingvoj kaj la Esperantomuzeo de la Aŭstria Nacia Biblioteko.- Tuider

16 XI 2014

AMO-seminario -S. McGill + Mélanie Maradan

AMO-seminario – fermita (G5, 6, resumoj, pritaksoj, rekomendoj, fermo)
komputilejo

Antaŭ 3000 jaroj: La arkivo de faraono Eĥnatono – Blanke Wera

Slovaka E-arkivo kaj memeoj – Vajs Ján

Malfermaj datumoj en la natursciencoj – Kerr Chris

Pri simetrio de regulaj kaj duonregulaj tridimensiaj korpoj – David

Kiom internacia estas mia vorto? – Derks Johan

Ekskurso – Červený Kameň, Metiejo pri ceramikaĵoj

La ĉeftemo de la ĉi-foja AMO-seminario estas „Ciferecigo de la Esperanto-kulturo“ Eva Fitzelová –  Slovakio

– Son-prilaborado kaj konservado (plus ciferecigo) Mélanie Maradan – Svislando

– Skanado kaj optika rekonigo (OCR-programoj) Michal Matúšov (KuboF) –  Slovakio

– De papero al ekrano: optika signorekono kaj tekstar-purigado Johannes Mueller – Germanio

– Kial kaj kiel uzi Krean Komunaĵon Vladimír Türk –  Ĉeĥio

– Interretaj arĥivoj Václav Zouzalík – Ĉeĥio

Fotogalerio

KONKLUDOJ KAJ PROPONOJ por ESTONTECO – LA PROJEKTO „GRANDA IDEUMADO” de 2017j.

Dankon al ĉiuj, kiuj interesiĝis kaj subtenis la ideon kaj la programon de
Multkultura Vilaĝo ESPERANTO ĉe la Mondfestivalo Woodstock.
Cxi jare estis organizita la unua pruvo/ekzerco de la eblecoj kaj kondicxoj je tiom grandskala agado informa kaj reklamiga pri la lingvo kaj E-movado. La tasko ne estis facila, sed fervora, entuzjasma, internacia laborteamo venkis ĉiujn obstaklojn, kaj ni
povis raporti al vi pri efikeco de nia agado kaj pri nia satisfakcio. La
aranĝo estas nekomparebla kun iu ajna alia granda, publika evento, pro ĝies
etoso kaj centoj da miloj junularaj ĉeestantoj – nenie troveblaj tiom
amase en unu loko kaj 4-taga tempo. Tial la evento estas daŭrigenda,
kvankam necese oni devas pliaktivigi por ĝies kontinuo la esperantistan
junularan flankon. Mi tre esperas, ke planante jam programojn kaj farojn
por 2017 – TEJO prioritate traktos tiun ĉi grandskalan aranĝon kaj
decidos, kiamaniere uzi la ŝancon, kiun donadas al nia movado escepte
junulara festivala publiko.

Kelkajn informojn pri nuna organiza stato de Multkultura Vilaĝo ESPERANTO:

1) ĝi okazos inter 3-5 de auxgusto 2017, sed oni devas instali la tendumejon jam
la 2-an, kiam oni okazigas vesperan programon kaj koncertoj daŭras ĝis la 6-a.

2) la laborteamo devas esti plijunigita ĉar en 2016 nur triono de ili
estis junaj, sed se ni volas esti kredindaj (pri atrakcieco de la lingvo
kaj movado por junuloj:) kaj allogaj – necesas ŝanĝi la proporciojn.

3) la Vilaĝo en 2016 kostis entute 4000 eurojn, laboris por ĝi surloke
18 personoj. La kondiĉoj de la restado estis modestaj (komuna dormejo en
granda tendo, mempreparado de maten- kaj vespermaĝoj laŭ deĵurado, nur
unu foje tage varma, kuirita tagmanĝo mendita por ĉiuj).

4) UEA financis 2000 eurojn, nia Organizajxo – CEM Nowy Sacz (Centro de
Interkultura Edukado) donacis por tiu ĉi celo 1400 eurojn (ŝparitajn el
antaŭaj projektoj) kaj bonkoruloj anonime donacis al ni mankantan sumon
600 eurojn. NE EBLAS ORGANIZI LA EVENTON per malpli granda elspezo. Oni
devas memori, ke CEM jam ne disponas plu pri la mono tiu cele, do estas
peto al UEA pri decido por duobla monsubteno kiom en 2016j. La raporton
financan kun kopioj de fakturoj ni sendis al UEA por kontroli elspezojn.
Kelkajn el ili ne ripetiĝos – ekzemple granda, 10-metra ŝildo k.t.s.

5) Ni tre bedaŭris, ke ne povis veni 2016 al la Festivalo JOMO – la aranĝo
speciale taŭgas por Li, ĉar ni povus ĉiutage/vespere plani amuziĝon en
nia tendo post lecionoj. Venus amaso de junuloj por danci kaj kanti kune.
Pro tio aldoniĝus kosto pro ilia almenaŭ 3-foja muzikumado kaj transporto.

6) Mi sendas la prezentadon iom da fotoj faritaj de Andreo Sochacki.
Ili montras, kiel diversa kaj multspecifa junularo kolektiĝas tie.
Mi vivas longe, kaj pli ol duono de jarcento organizas diversajn turismajn, kulturajn, artajn aranĝojn, sed neniam mi renkontis tian amasan, gajan, entuzjasman junan publikon! Ni ne perdu la ŝancon semi inter ili niajn ideojn kaj la lingvon. Mi kredas, ke vi helpos en tio, diskonigante la informojn pri la eksterordinara loko por nia agado…

7) La laste – mi persone decidis adiaŭi la movadon en 2018j. Venonta jaro
estos ankoraŭ ebla por uzi miajn sciojn, spertojn, laboron kaj bonvolon.
Aŭtune mi atingos 80 jarojn (se Dio permesos;) kaj devos jam zorgi pri mia
sano. Mi volas ankoraŭ helpi pri organizado de bona, respondeca labora
grupo por ke la afero disvolviĝu kaj daŭru. Tial mi promesas de mia
flanko allogi 10 gejunulojn al la vilaĝa laboro, kaj almenaux 4-5 jam
spertaj “vilaĝanoj” malplijunaj, por enkonduki junularon en la festivala temo
kaj tereno.

La propono al TEJO – bonvolu pripensi/pridiskuti kaj respondu: ĉu ne indas organizi la Fakan Sekcion ĝuste por la Multkultura Vilagxo ESPERANTO?
Internacian, fortan, ideeman, kies fundamenton oni devas krei en Pollando, ĉar ĉ. duono da miliono de festivala publiko estas junaj Poloj. Tial pli multo da informiloj devas
esti pollingvaj, kaj ankaŭ la Laborteamo devas konsisti el pli multo de
Poloj ol aliaj nacioj…
Pripensu tion.

Miaj proponoj por aktualaj temoj realigeblaj/endaj dum M.V. ESPERANTO 2017:

Temo de la Projekto: GRANDA IDEUMADO

A. Bilanco de la AMO-seminarioj realigitaj jam pli ol 30-foje tra la mondo: pruvo de ĝies efikeco per elekto „novbakitaj” aktivuloj al la Internacia Laborteamo de nia Vilaĝo,

B. En la teamo devus troviĝi ankaŭ junaj homoj, kapablaj interese – per ludoj/kvizoj/ konkursoj instrui Esperanton kaj organizi la adukan kaj amuzan informadon „surstrate”,sur herbejo , ne nur ĉe la stando. Demando al organizantoj de AMO-seminarioj: ĉu estas tiel preparitaj diverlandaj aktivuloj post jara programo?

C. Daurigo de la kampanio pri apo por poŝtelefonoj kaj platkomputiloj Android – kun lingva kurso de Stano Marĉek prilaborita de Internacia Instituto de Esperanto en Hago – Pier Buynsters.

D. Komenco de nova Kampanio por diskonigi la apon AMIKUMU de Chuck Smith.

E. Grava argumento de Esperanto – PASPORTA SERVO – ciklo de informoj kun informiloj pri la projekto kaj ĝies uzeblo – kreado de kluboj : ekz. Vojaĝantoj ĉirkaŭ la mondo, Fascinatoj pri Azio, Amikoj de Latina Ameriko, Ŝatantoj de Mediteranea Regiono, kaj dekoj de aliaj temoj kaj lokoj , allogaj per siaj lokaj agantoj, inter kiuj oni trovu aktivajn/kapablajn esperantistojn pretajn donaci sian atenton por helpi komunikadon kun interesantoj pri la temo. Oni povas inventi tiamaniere belegajn temojn por fari grupojn de interesantoj jam dum la Festivalo – la unua paŝo por ilia aktivado inter ni… !
Kondicxo por ili – lerni rapide Esperanton !

F. Kaj kursoj, kursoj, kursoj, kunkantado kaj kundancado kun JOMO kaj senlaca tuttaga informado/ reklamado /interesa amuza edukado…
IDEUMADO!

La informojn preparis Halina Komar- prezidantino de CEM en Nowy Sacz (Centro de Interkultura Edukado).